Menu
JesteĹ› tutaj: G3/ Realizacje

Program lojalnościowy GroheClub

Program lojalnościowy "GroheClub" dla sprzedawców w salonach łazienkowych. Na potrzeby programu zbudowaliśmy skomplikowane i nowatorskie narzędzie informatyczne do pełnej obsługi programu, z wielopoziomowym dostępem i mnóstwem opcji wspomagających płynne zarządzanie wszystkimi aspektami organizacyjnymi.


Czas trwania: od 2008 roku
Grupa docelowa: Pracownicy i właściciele salonów łazienkowych

Zakres obsługi:
  • doradztwo marketingowo-organizacyjnego w zakresie organizacji programu lojalnościowego
  • przygotowanie aplikacji bazodanowej i strony www.groheclub.pl do obsługi kont uczestników, gromadzenia punktów, wprowadzania danych sprzedażowych, zamówień nagród, realizacji zasileń kart, pełnej komunikacji z uczestnikami, itp.
  • przygotowanie aplikacji SMS do systemu powiadomień uczestników o zdarzeniach w programie i promocjach
Do góry Powrót
g3